top of page

TUSSEN DE GLASTUINBOUW

Dit woonhuis staat in agrarisch gebied waar glas- en tuinbouw heel dominant aanwezig zijn. De uitdaging was om de harde lijnen van het woonhuis te verzachten.

Waar we tegenaan liepen waren de enorme hoogteverschillen. En de tuin omhelsde het huis niet. Er moest rust, eenvoud en eenheid gecreëerd worden.

Om een tuin te maken die het woonhuis verzacht en het landschap versterkt is als basis in het ontwerp een duidelijke structuur nodig. Er is voor losse, verzachtende beplanting gekozen, met als tegenhangers verschillende soorten groenblijvende hagen. deze versterken de structuur waardoor ook in de winter een duidelijke lijnenspel aanwezig blijft.
Door openheid naar de grenzen van het terrein wordt ook weer optimaal gebruik gemaakt van de ruimte. Schuine lijnen maken de tuin volledig zichtbaar vanuit diverse vertrekken in het huis. Aan het einde van de tuin is zelfs een gat gemaakt in het bosstruweel om een vergezicht te verkrijgen.

bottom of page